Предупреждение за риск

Идентифицирайте рисковете

Инвестиция с висок риск

Търговията с чуждестранна валута на маржин носи високо ниво на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Високата степен на ливъридж може да работи както срещу вас, така и за вас. Преди да решите да търгувате с чуждестранна валута, трябва внимателно да обмислите вашите инвестиционни цели, ниво на опит и склонност към риск. Съществува възможността да понесете загуба, надвишаваща първоначалната ви инвестиция. Трябва да сте наясно с всички рискове, свързани с валутната търговия, и да потърсите съвет от независим финансов съветник, ако имате някакви съмнения.

Money365 пазарни мнения

Всички мнения, новини, изследвания, анализи, цени или друга информация, съдържаща се на този уебсайт, се предоставят като общ пазарен коментар и не представляват инвестиционен съвет. Money365 няма да поеме отговорност за каквито и да било загуби или щети, включително, без ограничение, за всяка загуба на печалба, която може да възникне пряко или косвено от използването или разчитането на такава информация.

Точност на информацията

Съдържанието на този уебсайт подлежи на промяна по всяко време без предизвестие и се предоставя с единствената цел да помогне на търговците да вземат независими инвестиционни решения. Money365 е предприел разумни мерки, за да гарантира точността на информацията на уебсайта; въпреки това, той не гарантира точност и няма да поеме отговорност за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат пряко или косвено от съдържанието или от невъзможността ви да получите достъп до уебсайта, или за всяко забавяне или неуспех на предаването или получаването на каквито и да било инструкции или известия, изпратени чрез този уебсайт.

Разпределение

Този сайт не е предназначен за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна, където такова разпространение или използване би било в противоречие с местните закони или разпоредби. Нито една от услугите или инвестициите, посочени в този уебсайт, не са достъпни за лица, пребиваващи в която и да е страна, където предоставянето на такива услуги или инвестиции би било в противоречие с местните закони или разпоредби. Отговорност на посетителите на този уебсайт е да се запознаят с условията и да спазват всички местни закони или разпоредби, на които са подчинени.

Връзки на трети страни

За ваше удобство са предоставени връзки към сайтове на трети страни. Такива сайтове не са под наш контрол и може да не следват същите стандарти за поверителност, сигурност или достъпност като нашите. Money365 нито одобрява, нито гарантира предложения на доставчици трети страни, нито Money365 носи отговорност за сигурността, съдържанието или наличността на сайтове на трети страни, техните партньори или рекламодатели.

Правила и условия на уебсайта

Този уебсайт е собственост и се управлява от FX Publications, INC, която е част от IG Group. Вашият достъп до и използването на този уебсайт е предмет на тези правила и условия, както и на всички забележки, откази от отговорност или други правила и условия или други изявления, съдържащи се на този уебсайт (наричани заедно “правила и условия”). Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате правилата и условията.

Отговорност на посетителите

Информацията на този уебсайт не е предназначена за разпространение на или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, където такова разпространение или използване би било в противоречие с местните закони или разпоредби. Отговорност на посетителите на този уебсайт е да се запознаят с условията и да спазват всички местни закони или разпоредби, на които са подчинени.

Продукти и услуги

Не всички продукти и услуги, посочени на този уебсайт, непременно се предоставят от нас. Идентифицирането или използването на продукти, услуги, уебсайтове или мрежи на трети страни не е одобрение на такива продукти, услуги или уебсайтове или мрежи. Този уебсайт може да ви позволи достъп до уебсайтове и мрежи, предоставени от лица, различни от нас, чрез хипертекст или друга връзка. Ние не поемаме никаква отговорност или задължение от какъвто и да е вид по отношение на каквито и да е материали на уебсайт или мрежа, които не са под наш пряк контрол. Вие потвърждавате, че вашият достъп до такива други уебсайтове или мрежи чрез такава връзка може да изисква от нас да предоставим определена информация за вас на собственика на този уебсайт или мрежа. Нищо в този уебсайт не е предназначено да бъде и не трябва да се разбира от вас като инвестиционен съвет от или от нас.

Оферти на трети страни

Този уебсайт може да съдържа препратки към други специални оферти или промоции от лица, които не са част от нашата група компании. При спазване на който и да е приложим закон, който не може да бъде изключен, ние не даваме гаранции или заявления относно качеството, точността, продаваемостта или пригодността за целта на стоките или услугите, предлагани от тези лица. Получаването на стоки или услуги от тези лица е на ваш собствен риск. Вие обезщетявате всеки член на нашата група компании срещу всякаква отговорност, загуба, щета, разходи и разноски, произтичащи от или свързани с получаването на стоки или услуги от трета страна, посочена на този уебсайт.

Пазарни данни

По отношение на пазарни данни или друга информация, която ние или който и да е доставчик на услуги трета страна показва на този уебсайт, (а) тези данни са само индикативни и ние и всеки такъв доставчик не носим отговорност, ако такива данни или информация са неточни или непълна във всяко отношение; (b) ние и всеки такъв доставчик не носим отговорност за действия, които предприемате или не предприемате въз основа на такива данни или информация; и (c) такива данни или информация са собственост на нас и/или на който и да е такъв доставчик и нямате право да препредавате, разпространявате, публикувате, разкривате или показвате изцяло или частично такива данни или информация на трети страни, освен ако не се изисква от всеки закон или наредба.

Optimized by Optimole