Свързани с FTX адреси преместват 69,64 милиона USDT, появяват се съмнения за ликвидация

Анализаторът на веригата Lookonchain идентифицира три адреса, свързани с преместването на средства на FTX/Alameda. Огромните 69,64 милиона USDT бяха преместени на адреса „0xad6e“. От тези […]

Optimized by Optimole